Tumblelog by Soup.io
 • highpriestess
 • millek
 • materac
 • cultureslut
 • h0stka
 • doa
 • zbroo
 • panicma
 • rogerthat
 • delatzkomaravelblouda
 • Ssss
 • tozabawne
 • wernik
 • mahoniova
 • kasiahejter
 • paliti
 • basik
 • bambitch
 • rogolka
 • onlyfaint
 • m-l
 • sunset-driver
 • endless-nameless
 • acidrain
 • anlyassa
 • yochimu
 • connie0
 • unitedsoupsmusic
 • aknatazs
 • peper
 • cajna
 • well
 • lizardqueen
 • smocza-mucha
 • sztukamatorka
 • insanement
 • AriaYu
 • goszka
 • m-shadows
 • dancingwithaghost
 • dimetylotryptamina
 • guyver
 • Americanlover
 • misau
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

Bo kiedy odchodzi ktoś, kogo pragnie, usiłujesz go powstrzymać, wyciągasz do niego ręce, masz tym samym nadzieję, że uda ci się zatrzymać jego serce. Ale nic z tego. Serce ma niewidzialne nogi.
— Federico Moccia
6093 6de3
Reposted fromidiod idiod viaZircon Zircon
9167 3888 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaZircon Zircon
9844 aaac 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZircon Zircon
0356 8ba2
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
Reposted fromfelicka felicka viaZircon Zircon
0371 2ef5
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
9895 8c67 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZircon Zircon
9166 d712 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaZircon Zircon
9178 cd14
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaZircon Zircon
0387 f512
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
Reposted fromZircon Zircon
5352 3613
Reposted fromnyaako nyaako viabellabella bellabella
5446 7f62
Reposted fromfeet-fetish feet-fetish viakobiety kobiety
8078 7613 500
Reposted fromseaweed seaweed viaCannonball Cannonball

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam viafullmoon fullmoon
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viafullmoon fullmoon
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viafullmoon fullmoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl