Tumblelog by Soup.io
 • highpriestess
 • millek
 • materac
 • cultureslut
 • h0stka
 • doa
 • zbroo
 • panicma
 • rogerthat
 • delatzkomaravelblouda
 • Ssss
 • tozabawne
 • wernik
 • mahoniova
 • kasiahejter
 • paliti
 • basik
 • bambitch
 • rogolka
 • onlyfaint
 • m-l
 • sunset-driver
 • endless-nameless
 • acidrain
 • anlyassa
 • yochimu
 • connie0
 • unitedsoupsmusic
 • aknatazs
 • peper
 • cajna
 • well
 • lizardqueen
 • smocza-mucha
 • sztukamatorka
 • insanement
 • AriaYu
 • goszka
 • m-shadows
 • dancingwithaghost
 • dimetylotryptamina
 • guyver
 • Americanlover
 • misau
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Gruszka jest słodka i ma kształt. Spróbujcie zdefiniować kształt gruszki.
3848 9967
Powinienem napisać,"też Cię kocham". Byłoby łatwiej.
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Podobno zawsze można wrócić
nawet w te niewłaściwe kierunki
— Kaja Kowalewska /chaos, Zamieć
7464 2ad2 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
4102 578d 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
4104 ccc0
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
4117 2f0f
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
4118 bcba 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin

zrebloguj ten tekst, jeśli potrzebujesz teraz się do kogoś przytulić

9942 7ee2 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
9954 97a8
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
3675 0169 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
3677 8d91 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl